درهم شکستن ایران جاسوسی آمریکا اخبار سیاست خارجی

درهم شکستن: ایران جاسوسی آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی فرد دستگیر شده است در کشور عزیزمان ایران به اتهام جاسوسی تبعیت چینی ندارد

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که تاریخ‌پژوهی که در کشور عزیزمان ایران به اتهام جاسوسی به مدت 10 سال به حبس محکوم شده است هست، ملیت چینی ندارد.

فرد دستگیر شده است در کشور عزیزمان ایران به اتهام جاسوسی تبعیت چینی ندارد

فرد دستگیر شده است در کشور عزیزمان ایران به اتهام جاسوسی تبعیت چینی ندارد

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که تاریخ پژوهی که در کشور عزیزمان ایران به اتهام جاسوسی به مدت 10 سال به حبس محکوم شده است هست، ملیت چینی ندارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، رسانه ها خبر دادند که وانگ ریوئه، تاریخ پژوه 37 ساله چینی که به اتهام جاسوسی در کشور عزیزمان ایران به 10 سال حبس محکوم شده است و عامل نفوذی آمریکا نام گرفته هست، تابعیت چینی را ندارد.

فرد دستگیر شده است در کشور عزیزمان ایران به اتهام جاسوسی تبعیت چینی ندارد

لوکانگ، این ادعا را رد کرد و گفت که چین دو تابعیتی این فرد را به رسمیت نمی شناسیم؛ او تابعیت آمریکا را دارد و من قطعاً به شمار می گویم که این فرد تابعیت چینی ندارد.

روز یکشنبه غلامحسین محسنی اژه ای اعلام کرد که فردی که دوتابعیتی است و به علت جاسوسی از کشور عزیزمان ایران به 10 سال حبس محکوم شده است است.

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که تاریخ‌پژوهی که در کشور عزیزمان ایران به اتهام جاسوسی به مدت 10 سال به حبس محکوم شده است هست، ملیت چینی ندارد.

واژه های کلیدی: ایران | جاسوسی | آمریکا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs