درهم شکستن ایران جاسوسی آمریکا اخبار سیاست خارجی

درهم شکستن: ایران جاسوسی آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار پزشکی روش های تازه جهت جلوگیری از رشد سلول سرطانی کشف شد

محققان به نتیجه رسیدند که در درمان سرطان، جهت سرکوب کامل تومور علاوه بر مهار کامل Ras، به مهار Erf نیز نیاز است.

روش های تازه جهت جلوگیری از رشد سلول سرطانی کشف شد

روش های تازه جهت جلوگیری از رشد سلول سرطانی کشف شد

عبارات مهم : محققان

محققان به نتیجه رسیدند که در درمان سرطان، جهت سرکوب کامل تومور علاوه بر مهار کامل Ras، به مهار Erf نیز نیاز است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، خانواده ژن های Ras یکی از سرطان زاهای مرسوم هستند که منجر به شروع بسیاری از سرطان های کشنده می شوند و مدت هاست که محققان تلاش دارند از آن ها به عنوان هدفی جهت مقابله و درمان سرطان استفاده کنند. ولی نتیجه های درمان هایی که این ژن ها را نشانه قرار می دهند ممکن است آن قدر امیدوار کننده نباشد که پیش از این تصور می شد.

روش های تازه جهت جلوگیری از رشد سلول سرطانی کشف شد

محققان در مرکز تحقیقات ملی سرطان اسپانیا(CNIO) مطالعه ای انجام داده اند که نشان می دهد سلول ها قادرند حتی در غیاب کامل ژن های Ras زنده بمانند، که این امر در صورتی است که ژن دیگری به نام Erf نیز وجود نداشته باشد.

در سال ۱۹۸۲، گروهی از محققان نشان دادند که تغییرات در ژن Ras نخستین موتاسیون هایی هستند که در سرطان اتفاق می افتد و این نخستین بار بود که نشان داده شد تومورها ناشی از موتاسیون های ژنی هستند و در نتیجه این امیدواری ایجاد شد که مهار کننده های این ژن های جهش یافته می توانند سرطان را درمان کنند.

محققان به نتیجه رسیدند که در درمان سرطان، جهت سرکوب کامل تومور علاوه بر مهار کامل Ras، به مهار Erf نیز نیاز است.

موتاسیون ها در ژن های Ras منجر به کشنده ترین تومورها از جمله سرطان های ریه، پانکراس و سرطان کولون می شوند. بنابراین، در پژوهش هایی بسیاری بر علیه سرطان، طراحی و تولید یک مهار کننده دارویی جهت Ras در دستور کار قرار گرفته و سرمایه گذاری های زیادی روی آن صورت گرفت. با این حال تولید مهار کننده جهت پروتئین های RAS به علت ساختار سه بعدی و شبه کروی آن ها بسیار مسئله است و این امر تولید داروها جهت مهار فعالیت آن ها را مسئله می سازد.

به عنوان جایگزینی جهت درمان تومورها، داروهایی طراحی شد که سایر اعضای مسیر Ras را نشانه قرار می دادند که از جمله آن ها می توان به مهار کننده های MEK، RAF و EGFR اشاره کرد. پزشکی دقیق یا شخصی علی رغم داستان های زیادی که در مورد شانس موفقیت آن وجود دارد، داری یک پاشنه آشیل است.

بدین معنی که تومورها دارای ده ها و شاید صد ها موتاسیون هستند و به همین علت درمان ها ممکن است معمول جهت یک بازه زمانی محدود عمل می کنند، در نتیجه تومورها به طور متنوعی به درمان ها مقاومت نشان می دهد که این می تواند به علت وجود موتاسیون های همزمان دیگر باشد. در حالی که درمان علیه مسیر RAS می توان بخش مهمی از استراتژی های ضد توموری باشد، پژوهش جهت مهار کننده های RAS هم چنان ادامه دارد.

روش های تازه جهت جلوگیری از رشد سلول سرطانی کشف شد

در این مطالعه، محققان نشان داده اند که در غیاب همه ژن های Ras، در صورت که بیان Erf نیز وجود نداشته باشد احتمال ایجاد تومور است.

در غیاب RAS، پروتئین ERF به ژن های متعدد متصل می شود و عملکرد آن ها را تعدیل می کند که در نهایت منجر به محدود شدن رشد سلول می شود. پروتئین ERF مانند ترمزی عمل می کند که فعال شدن RAS را محدود می کند. این یافته نشان می دهد که جهت سرکوب کامل تومور علاوه بر مهار کامل Ras، به مهار Erf نیز نیاز است.

محققان به نتیجه رسیدند که در درمان سرطان، جهت سرکوب کامل تومور علاوه بر مهار کامل Ras، به مهار Erf نیز نیاز است.

واژه های کلیدی: محققان | پروتئین | سرطان زا | درمان سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs